Pokahnights
Poker Licentie België

Poker Licentie België

Pokahnights
July 12, 2022

Enerzijds zijn we op de vooravond gekomen waarop we een volgende Wereldkampioen Poker zullen kronen in Las Vegas, anderzijds is het alweer meer dan 2 jaar geleden dat Pokahnights VZW herstart is met het nodige lobbywerk om een beter klimaat voor live club poker in ons land te realiseren. Vandaag lijkt ons een prima timing om na te gaan waar we staan, wat de ambitie is en wat de cijfers zeggen.

Dit artikel sluit aan op het artikel rond Poker in België [februari 2020] en Live Poker Clublicentie [maart 2020].
Met Pokahnights VZW zullen we ons blijven inzetten om te realiseren wat gerealiseerd moet worden.


Historiek

Al voor 2007 werd er in de Belgische casino’s, etablissementen met de zogenaamde A-licentie, poker aangeboden. Eind 2007, begin 2008 werden de eerste poker clubs opgericht in ons land. Niet enkel spelers die de toegangsprijzen van Casino events konden betalen maar ook het breed publiek had interesse in het pokerspel. In de eerste jaren na het ontstaan van de clubs werden er enkel gratis tornooien georganiseerd in deze clubs.

Door het specifieke DNA van het pokerspel is het niet mogelijk om poker op niveau te spelen zonder dat er prijzen te winnen zijn. Dat geldt uiteraard niet enkel voor poker, in andere sporten is er ook altijd een prijzenpot. Denk maar aan Schaken, Darts of Bridge bijvoorbeeld. Omdat deze laatste niet gezien worden als kansspel zijn deze organisatoren in staat om een bijdrage aan de spelers te vragen. Bij poker buiten de casino’s was dat niet toegelaten en waren organisatoren afhankelijk van sponsoren. Uiteraard is deze situatie om lange termijn niet houdbaar. Sponsoren konden niet blijven steunen en meer en meer clandestine pokerkamers zagen het daglicht. In deze clandestine pokerkamers werd – en wordt – er wel gespeeld mits betaling van toegangsprijzen. Toegangsprijzen die vaak hoger liggen dan in de casino’s.

Meer en meer clandestine pokerkamers zagen het daglicht.

Anno 2012 hebben enkele Belgische clubs onder impuls van Pokahnights VZW zich verenigd. Na een constructieve maar lange dialoog met de Belgische Kansspelcommissie werd er een eerste akkoord bereikt. De Belgische clubs mochten voortaan tornooien organiseren met een toegangsprijs van 20 euro.

De ambitie was – en is – om het gedoogbeleid dat gevestigd werd op korte termijn om te vormen naar een duidelijk legaal framework. In de jaren volgend op de introductie van het 20 euro beleid vond de clubsector zijn weg in de Belgische markt en ontstonden er om en bij de 25 clubs, goed voor enkele tienduizenden spelers. Enkel de grootste club van België, Pokahnights VZW, heeft een historisch spelers bestand van meer dan 15.000 spelers. [www.pokahnights.com]

De grootste pokerclub van België heeft een historisch leden bestand van meer dan 15.000 spelers.

Sinds einde jaren ’10 staat de clubsector in ons land weerom onder druk. De clandestine pokerkamers winnen meer en meer aan belang. Het 20 euro per tornooi beleid wordt alsmaar minder relevant. De hoofdoorzaak is ongetwijfeld de lagere effectieve waarde van 20 euro. Met de inflatie van de afgelopen 10 jaar en stijgende consumptieprijzen zijn de pokerclubs in ons land met uitsterven bedreigd. Een zorgwekkende situatie voor alle stakeholders van de Belgische pokersector.


Maatschappelijk relevant

De hamvraag is natuurlijk of we beter af zijn met of zonder pokerclubs in ons land. Het antwoord is evident, pokerclub clubs zijn zeer relevant en het is onze plicht als maatschappij om deze een correcte plaats te geven. Zowel spelers, organisatoren als regelgevende organen hebben voordeel aan een degelijk georganiseerde clubsector.

 • Sociaal vangnet en smeltkroes van leeftijden, afkomsten en culturen. Er zijn zeer weinig sporten of organisaties die een gelijkaardig breed bereik hebben dan live poker. In pokerclubs tref je spelers van 18 tot 88 jaar met tientallen nationaliteiten en evenveel culturele achtergronden.
 • Bescherming van de speler. Als land hebben we poker omarmd. Spelers kunnen voor ongelimiteerde bedragen in live en online casino’s spelen. Poker is aanwezig in verschillende lagen van de maatschappij. Zo worden bekende pokerspelers uitgenodigd in talk shows, zo ontvangen pokerteams gelukwensen van de minister van sport als ze deelnemen aan grote internationale tornooien, zo kan je spelmateriaal kopen in tal van winkels en is poker regelmatig een thema in populaire programma’s. Het is belangrijk om een degelijk kader te bieden aan tienduizenden mensen die in contact komen met poker. Het is glashelder dat deze groep beter af is met een gereguleerde sector dan met een grijze sector.
 • Economische realiteit. In België hebben we alle mogelijkheden om op internationaal vlak het verschil te maken. Met een correct beleid kunnen we een sector bouwen die niet alleen op sportief vlak maar ook op economisch vlak een fundamentele bijdrage levert aan onze maatschappij. Met een beter gereguleerd kader zal de Belgische poker sector op termijn allicht zorgen voor 1.000 tot 2.500 extra arbeidsplaatsen en een positieve impulse voor de event- en horecasector.

1.000 tot 2.500 arbeidsplaatsen extra dankzij live poker mits een gereguleerd kader.

 • Poker is geen kansspel. In het verleden is veel te snel de stempel kansspel op poker gedrukt. Vandaag is er voldoende informatie beschikbaar en is er internationale rechtspraak die voldoende staving bieden om poker uit de mand van de kansspelen te halen. Laat duidelijk zijn dat een framework belangrijk is maar het huidige kansspelen framework (of geen framework) is niet het meest geschikte framework voor Poker. We kunnen als maatschappij beter.

Clubpoker in Cijfers

Alvorens over te gaan tot concrete oplossingen en voorstellen is het belangrijk om te begrijpen wat clubpoker betekent in termen van cijfers. Om een duidelijk beeld te krijgen op clubpoker hebben we de bezoekcijfers van de grootste club van België, Pokahnights VZW, geanalyseerd over een periode van 5 jaar.

Beschrijving van de geanalyseerde data

 • De club maakt gebruik van Kholdem Cardroom Manager. Dit is een software pakket dat internationaal gebruikt wordt door de meest toonaangevende poker organisatoren. De software registreert spelers en hun activiteiten in de club.
 • De analyse periode loopt van Januari 2017 tot en met Mei 2022. In de periode werden er 51 maanden geanalyseerd. We spreken over 3 volledige jaren (2017, 2018 en 2019). Voor 2020 werd er data geregistreerd voor 5 en halve maand, voor 2021 werd er voor 4 en halve maand data genoteerd. De Corona pandemie en de bijbehorende lockdown & sluitingen in de event sector zijn de oorzaak van de onvolledige jaren. Voor 2022 werden er 5 maanden geanalyseerd. Dit rapport werd opgesteld in Juni 2022, alle beschikbare data voor 2022 werd dus opgenomen.
 • In deze analyse werd data van 5.492 unieke spelers opgenomen.
 • In de analyse club worden enkel pokertornooien gespeeld van één of meerdere tafels. Er worden geen andere pokervarianten aangeboden. Cash Games en Poker Tables Games zijn op dit moment niet toegestaan in de Belgische Poker Clubs.

Pokahnights VZW analyseerde het speelgedrag van 5.492 unieke spelers over een periode van 51 maanden.

Bezoekcijfers

HOE ZIET DE BEZOEKSFREQUENTIE VAN DE GEANALYSEERDE SPELERS ERUIT?

BEZOEKEN SPELERS AANDEEL CATEGORIE
1 1.872 34,09 % uitzonderlijk
2 of 3 1.374 25,02 % occasioneel
4 tot 10 995 18,12 % jaarlijks
11 tot 25 446 8,12 % trimesterieel
26 tot 50 294 5,35 % maandelijks
meer dan 50 511 9,30 % regelmatig
totaal 5.492 100 %  

Meer dan de helft van de spelers speelt uitzonderlijk of occasioneel. Hiervoor zijn 3 mogelijke verklaringen:

 • de speler heeft kennisgemaakt met clubpoker en besloten dat het niets voor hem of haar is
 • de speler heeft slechts een beperkte tijd om te besteden aan clubpoker
 • de speler speelt ook nog in andere clubs en heeft allicht ook enkele bezoeken gebracht aan een andere club in ons land.

Aangezien er geen overkoepelende data beschikbaar is op nationaal niveau kunnen we enkel een persoonlijke appreciatie geven. Wij geloven dat het bilijk is de groep van uitzonderlijke en occasionele spelers gelijk te verdelen over de 3 voornoemde verklaringen.

Een 10% van de spelers bezoekt de analyse club op regelmatige basis.

Meer dan de helft van de spelers speelt uitzonderlijk of occasioneel. Gevaar voor fundamentele verslaving is niet aan de orde.

Winst en Verlies analyse

HOEVEEL WINNEN OF VERLIEZEN DE SPELERS IN DE GROOTSTE CLUB VAN BELGIË?

WINST OF VERLIES PER MAAND SPELERS AANDEEL
meer dan 200 euro verlies 0 0,00 %
tussen 200 euro en 100 euro verlies 2 0,04 %
tussen 100 euro en 50 euro verlies 22 0,40 %
tussen 50 euro en 25 euro verlies 40 0,73 %
tussen 25 euro en 10 euro verlies 183 3,33 %
tussen 10 euro en 0 euro verlies 3.991 72,67 %
tussen 0 euro en 10 euro winst 1.115 20,30 %
tussen 10 euro en 25 euro winst 86 1,57 %
tussen 25 euro en 50 euro winst 34 0,62 %
tussen 50 euro en 100 euro winst 12 0,22 %
tussen 100 euro en 200 euro winst 6 0,11 %
meer dan 200 euro winst 1 0,02 %

 

WINST OF VERLIES PER MAAND – VORK SPELERS AANDEEL TOTAAL
van -10 euro tot +10 euro 5.106 92,97 % 92,97 % 
van -25 euro tot +25 euro 269 4,90 % 97,87 % 
van -50 euro tot +50 euro 74 1,35 % 99,22 % 
van -100 euro tot +100 euro 34 0,62 % 99,84 % 
van -200 euro tot +200 euro 8 0,15 % 99,98 % 
meer dan 200 euro 1 0,02 % 100,00 % 

 

 • Er zijn geen spelers die meer dan 200 euro verlies per maand optekenen.
 • 93% van alle onderzochte spelers winnen of verliezen niet meer dan 10 euro per maand. Er zijn bitter weinig vrijetijdsbestedingen die minder dan 10 euro per maand kosten. Er zijn nog minder vrijetijdsbestedingen die potentieel 10 euro per maand opleveren.

Deze cijfers spreken voor zichzelf.

93% van de spelers wint of verliest gemiddeld niet meer dan 10 euro per maand. We moeten inzetten op de creatie van een duurzaam ecosysteem voor alle stakeholders.

Poker is niet vergelijkbaar met andere kansspelen. Poker vormt geen gevaar voor het geestelijk, sociaal en familiaal welzijn van de spelers. Spreekt voor zich dat deze analyse geen oproep is om alle regelgeving en bescherming van de speler over boord te gooien. We moeten inzetten op het creëren van een duurzaam ecosysteem voor alle stakeholders, iets wat vandaag niet gebeurt.


Een P-Licentie voor Poker Operatoren

Naast de bestaande licenties is het zinvol om een specifieke licentie voor Poker te maken die naast de bestaande licenties kan geplaatst worden. Alle bestaande regelgeving met bijbehorende rechten en plichten kan prima behouden worden, er is naar ons aanvoelen enkel een uitbreiding nodig specifiek voor operatoren die uitsluitend met Poker willen bezig zijn. Om dergelijke licentie te realiseren zijn volgende stappen nodig.

Poker uit de mand van klassieke Kansspelen

Zoals eerder aangegeven in dit document is poker niet vergelijkbaar met andere kansspelen zoals bijvoorbeeld Roulette. In de eerste plaats wordt poker tussen spelers gespeeld en alle andere games tegen de zogenaamde bank. Alle kansspelen – buiten poker – zijn zo gebouwd dat op lange termijn de speler altijd, zonder uitzondering, verlieslatend zal zijn.

Hoe meer een speler oefent hoe minder verlies deze speler optekent. Poker is een vaardigheid.

Bij poker zien we een omgekeerde beweging. Als we de verlieslatende spelers uit het onderzoek analyseren dan zien we dat deze spelers hoe meer ze spelen, hoe minder verlies ze optekenen. Dit staaft de bewering dat Poker geen kansspel is want je kan het leren. Hoe meer ervaring je opdoet, hoe meer boeken je leest, hoe meer training je neemt, hoe beter je spel zal worden en hoe beter je resultaat. Geen enkel ander kansspel kan deze bewering hardmaken. Het maakt niet uit hoeveel keer je aan een roulette draait en hoeveel boeken je leest over roulette, je zal altijd dezelfde verlieslatende kans hebben, spin na spin na spin.

GEMIDDELD VERLIES PER DEELNAME SPELERS AANDEEL
totaal 4.238 -7,77 €
#spelers 1 deelname 1.533 -22,81 €
#spelers 2 of 3 deelnames 1.105 -20,33 €
#spelers 4 tot 10 deelnames 744 -15,86 €
#spelers 11 tot 25 deelnames 327 -11,21 €
#spelers 26 tot 50 deelnames 199 -8,65 €
#spelers 50+ deelnames 330 -6,50 €

Spelers die meer deelnames noteren, boeken gemiddeld minder verlies per deelnemen. Mocht je deze oefening doen voor roulette spelers bijvoorbeeld dan zou de curve 180° omgekeerd zijn. Daar hebben de spelers met de meeste deelnames het meeste verlies. Er is immers geen leercurve denkbaar bij het roulette spel.

Waarom dulden we bijvoorbeeld bioscooptickets van 10 euro en meer terwijl een namiddag of avond poker spelen vergelijkbaar is en nog steeds geen kader heeft?

Live poker benaderen zoals online poker.

In ons land is er een duidelijk systeem voor online operatoren. Live poker kan perfect inhaken op dit systeem. Live poker is exact hetzelfde als online poker, enkel worden de kaarten live gedeeld en gespeeld. Hiermee bedoelen we dat alles 100% digitaal geregeld kan worden:

 • Het aanmaken van een spelers account
 • Bankroll beheer & cashflow
 • Inschrijven voor tornooien

Dat klopt, wij geloven dat live poker 100% cashless kan opnieuw in het belang van alle stakeholders. Digitale transacties zijn makkelijker en veiliger voor iedereen. Door een digitale approach kan er ook aansluiting gemaakt worden met het bestaande EPIS systeem dat ervoor zorgt dat spelers die uitgesloten zijn van het spel niet of beperkt kunnen deelnemen.

Bepalen van de modaliteiten van de P-licentie.

Er moet antwoord gegeven worden op verschillende vragen. Zonder de bedoeling om volledig te zijn geven we enkele voorbeelden. Een specifieke kleine en wendbare werkgroep met vertegenwoordigers van alle stakeholders kan hierover een concreet voorstel uitwerken.

 • Hoeveel licenties worden er uitgereikt in ons land?
 • Welke games kunnen er aangeboden worden?
 • Hoe organiseren we de koppeling live en online?
 • Hoe organiseren we de geografische inplanting?
 • Welk limieten beheer lijkt het meest geschikt voor de sector?
 • Hoe kijken we naar leeftijd?
 • Wat met uitgesloten spelers? Kunnen we subcategorieën maken?
 • Hoe kijken we naar taxatie?

Besluit

We leven in tijden waar zeer veel uitdagingen op ons afkomen. Tijden waarin we onderbouwd initiatief moeten koesteren en mensen kansen moeten geven om het verschil te maken. In de Belgische Pokersector slepen we al jaren heel wat foute ideeën met ons mee. Deze worden stap per stap gecorrigeerd en aangepast naar juiste ideeën. Vandaag zijn we meer dan ooit op een punt gekomen waarin we als maatschappij een bewuste keuze kunnen maken en durven kiezen voor verandering.

Wat om de hoek in Parijs kan, kan in België ook.

Met dit artikel roept de grooste live poker club van ons land op om de pokersector anders te gaan organiseren. Laat duidelijk zijn dat dit document enkel is toegespitst op Poker. Pokahnights VZW is niet vertrouwd met de andere disciplines die momenteel in de mand van de kansspelen zitten. Er zijn voldoende experts ter zake om ook hier voor een juist beleid te kunnen kiezen.

In de afgelopen 13 jaar heeft Pokahnights al met verschillende politieke partijen gepraat. We zijn al op bezoek geweest bij verschillende kabinetten. We hebben relaties met de ruime Belgische Pokersector zowel qua spelers als qua organisatoren. Pokahnights heeft een goede relatie met de Belgische Kansspelcommissie een orgaan dat ook ambitie heeft om de Pokersector beter te gaan aanpakken. Uit verschillende gesprekken is al gebleken dat we op dezelfde golflengte kunnen zitten. We nodigen dan ook alle stakeholders uit om aan tafel te gaan zitten en per direct een inloop-beleid uit te rollen. Over 50 jaar is allicht iedereen die dit document in detail leest op rust of overleden… we leven toch vandaag?

Kristof De Deken
Voorzitter Pokahnights VZW