Pokahnights
Live Poker Clublicentie

Live Poker Clublicentie

Pokahnights
March 10, 2020

Eerder deze maand hebben we een artikel gepubliceerd over Poker in België. Daarin hebben we stelling genomen dat we ons de komende weken, maanden en jaren willen inzetten om een betere live pokersector te creëren in ons land. In dit artikel doen we ons voorstel inzake een live poker clublicentie. Laat duidelijk zijn dat dit een initiatief en een uitnodiging is van Pokahnights, Circus Poker Club en Days of Poker. Spreekt voor zich dat wij alle andere stakeholders in de Belgische Poker sector uitnodigen om zich achter het voorstel te scharen.

Live Pokersector in België

In België zijn er verschillende casino’s die live pokerevents aanbieden. Het gaat om een viertal locaties waar op regelmatige basis events gespeeld worden. Daarnaast zijn er een twintigtal clubs in ons land waar het kloppend hart ligt van de Belgische live pokersector. In Casino’s zijn er geen limieten en kan er gespeeld worden voor elk bedrag. Hoewel de clubs al meer dan 10 jaar bestaan is er tot op vandaag geen enkel beleid inzake live clubpoker. Er zijn enkel gedoogbeleid richtlijnen van de kansspelcommissie die in 2014 – 2015 van kracht gegaan zijn. In clubs mag er maximaal voor € 20 per event gespeeld worden en er mogen enkel tornooien gespeeld worden. Ik verwijs naar het artikel poker in België voor meer details over het gedoogbeleid.

In dit artikel komen we los van dit gedoogbeleid. We doen een constructief voorstel naar een geregulariseerde live pokersector. Met dat voorstel pleiten we voor een model dat gepositioneerd moet worden tussen poker als volksspel (huidige clubpoker) en high-stakes poker (casino aanbod).


Voorbeeldcase – Pokahnights / Circus Poker Club

De grootste club van ons land is gevestigd in Wilrijk (Antwerpen). Sinds het ontstaan van de club zijn er al meer dan 10.000 spelers die deelgenomen hebben aan minstens 1 live event dat door Pokahnights werd georganiseerd. De club bestaat al meer dan 10 jaar en vanaf 2014 organiseren ze live pokerevents in hun room in Wilrijk. Wat dat precies betekent lezen we in onderstaande cijfers van afgelopen 3 jaar (2017-2019).

De cijfers geven perfect weer dat live poker niet tot financiële drama’s leidt. De klemtoon ligt op het sportieve & sociale aspect. Bovendien kan er met een gemiddelde deelname van minder dan 1 keer per maand niet van verslaving gesproken worden.

 • Aantal gespeelde tornooien – 2.619
 • Gemiddeld aantal spelers per tornooi – 33
 • Aantal unieke spelers – 4.282
 • Gemiddeld aantal deelnames per speler – 20
 • Gemiddeld aantal deelnames per speler per maand – minder dan 1

De onderzoeksperiode loopt van 2017 tot en met 2019 of 36 maanden. De cijfers werden gegenereerd door Kholdem. Kholdem is een softwarepakket dat internationaal gebruikt wordt voor het beheren van live poker rooms & events. Dit pakket is sinds januari 2017 in gebruik genomen in Pokahroom Antwerpen en Circus Poker Club.

 

WINSTGEVENDE SPELERS – 908 van 4.282 of 21,20%

36 MAANDEN  AANTAL PER MAAND GEWICHT
€ 0 tot € 100 444 € 1,19 48,80 %
€ 101 tot € 250 233 € 4,43 25,66 %
€ 251 tot € 500 118 € 9,73 13,00 %
€ 501 tot € 1.000 71 € 19,45 7,82 %
Meer dan € 1.000 42 € 66,64 4,62 %

Meer dan 95% van de winnende spelers wint niet meer dan € 20 per maand. Zelfs een bedrag dat 10x hoger zou liggen is nog altijd niet te plaatsen in een professioneel kader. Als je als winnende speler niet meer dan 20 euro kan winnen in een clubcircuit dan begrijpen wij dat sommige spelers ervoor kiezen om in een ander circuit te gaan spelen. Wij keuren dat niet goed, we vinden het wel input die ons dwingt om na te denken over een live poker clublicentie.

 

VERLIEZENDE SPELERS – 3.297 van 4.282 of 77,00%

36 MAANDEN AANTAL PER MAAND GEWICHT
€ 0 tot € 100 2.499 -€ 1,02 75,80 %
€ 101 tot € 250 418 -€ 4,38 12,68 %
€ 251 tot € 500 187 -€ 9,93 5,67 %
€ 501 tot € 1.000 124 -€ 19,65 3,76 %
Meer dan € 1.000 69 -€ 51,33 2,09 %

Meer dan 97% van de verliezende spelers verliest niet meer dan € 20 per maand. Zelfs een bedrag dat 10x hoger zou liggen leidt niet tot financiële drama’s. Een cinefiel die 2x per week naar de bioscoop gaat of een amateur oenoloog moet een maandelijks budget reserveren dat hoger ligt dan € 200 per maand. Wij geloven dat het belangrijk is om de sector te monitoren om eventuele probleemsituaties te vermijden. Mensen in een grijze niet-geregulariseerde zone duwen is voor ons geen optie.

 

BREAK-EVEN SPELERS – 77 VAN 4.282 OF 1,80%

Dat klopt, er zijn zo maar eventjes 77 spelers die na 3 jaar spelen exact op 0 euro uitkomen.


Uitdagingen voor de Live Poker Clublicentie

In de afgelopen 15 jaar, van het prille begin van clubpoker en live poker in ons land tot vandaag is er al een hele weg afgelegd. Er blijven echter vooroordelen, problemen en misvattingen op de weg. Met een meer geregulariseerd beleid willen we een stevige brug bouwen naar de realiteit. Live clubpoker in een gedoogd hoekje duwen is anno 2020 geen goed idee, we kunnen daar beter doen.

Live Poker & Gokken

Er leeft bij sommige mensen nog steeds de idee dat poker een gokspel is en dat je je sociaal & familiaal leven én financiële gezondheid op het spel zet als je deelneemt aan een pokerspel. Dat is een incorrecte interpretatie van het spel die niet strookt met de realiteit. Na meer dan 10 jaar in de sector kan onze organisatie statistisch onderbouwd aantonen dat poker een behendigheidsspel is.

Concurrentie “grijs” circuit

De € 20 van 7 jaar geleden is niet meer dezelfde € 20 als die van vandaag. Spelers willen graag voor een realistische buy-in spelen. In clubs is dit niet ondersteund en dat zorgt voor een ruk naar een grijzer circuit. Spelers gaan in underground rooms spelen waar er geen enkele controle is en willekeur troef is.

Het is uiteraard moeilijk in te schatten hoeveel underground rooms er zijn in ons land. Als we zeggen dat er minstens 10 tot 25 locaties zijn in het Antwerpse waar er in een grijs circuit gespeeld kan worden dan lijkt ons dit niet overdreven.

Dit is een zeer ongunstige situatie die ervoor zal zorgen dat clubpoker én poker in het algemeen uitsterft in ons land, omdat er geen kader gegeven werd. Da’s jammer want de vele duizendenden spelers die het spel wel correct willen spelen zijn daarvan de dupe. Dat kan niet de bedoeling zijn. Een live poker clublicentie kan hier een degelijke oplossing bieden.


Clublicenties

Naar mijn aanvoelen is het tijd om werk te maken van de clublicenties. Ikzelf ben meer dan 10 jaar actief in de sector en er is niemand die meer events heeft georganiseerd op clubniveau. Ik spreek op basis van persoonlijke ervaring en duidelijke cijfers binnen de huidige maatschappelijke context.

Een specifieke poker licentie voor professionals

We geloven dat naast de bestaande A en B-licenties er ruimte is voor een specifieke Poker Licentie die zich volledig toespits op live en online poker activiteiten. Alle andere games zijn voorbehouden voor de A en B-licentiehouders.

Parijs als voorbeeld

In de zomer van 2019 zijn in Parijs 5 clubs geopend. Ook daar had men te kampen met dezelfde uitdagingen en daar is er paal en perk gesteld door een geregulariseerd circuit aan te bieden aan de spelers. Een circuit dat ondersteund wordt door de professionele sector. 
Een duidelijk voorbeeld voor het beleid in ons land.

Modaliteiten van de licentie

Bij het introduceren van een live poker clublicentie moet er gepraat worden over volgende parameters:

 • Hoeveel clubs mogen er geopend worden?
 • Welke games mogen gespeeld worden en hoe moeten die aangeboden worden?
 • Voor welke buy-ins mag er gespeeld worden en wat zijn de limieten?
 • Welke controle mechanismen zijn er?

 

CLUBS

Het is niet aan mij om een aantal te kleven op het aantal clubs die er kunnen zijn in ons land. In Parijs zijn er op dit moment een vijftal clubs. Voor een grootstad als Parijs lijkt me dit een correct aantal. Het is minder relevant om in een lokale stad bijvoorbeeld 5 clubs te hebben. Er zijn enkele opties die bekeken kunnen worden gedurende een testperiode:

 • x per provincie
 • y per aantal inwoners
 • beslissing van het stadsbestuur
 • z per A+ en B+ licentie

 

GAMES

Het lijkt me duidelijk dat er in clubs enkel poker games gespeeld mogen worden: tornooien, ring games en poker table games. In clubs moet er naar mijn aanvoelen een strikt verbod zijn voor andere games. Als je als speler een ander spel wil spelen dan kan je terecht in speelhallen, casino’s of bij online operatoren. Er is een fundamenteel verschil tussen poker en andere games. Dat verschil moet ook duidelijk gemaakt worden in het beleid van pokerclubs. Tornooien kunnen in self-deal format worden aangeboden. Andere games moeten onder begeleiding van een clubmedewerker gebeuren.

 

BUY-IN

In eerste instantie is de buy-in niet meteen het belangrijkste dat moet besproken worden. Naar mijn aanvoelen is het van essentieel belang om bijvoorbeeld een wekelijkse deposit limiet te bespreken. Hoeveel kan een speler besteden in een pokerclub?

Ik geloof dat een wekelijkse limiet van €500 die kan verhoogd worden als er een attest kan voorgelegd worden voldoende is voor een clubomgeving.

 

CONTROLE

Het is belangrijk dat afspraken worden nageleefd en dat alles gecontroleerd wordt in het belang van alle betrokken partijen. Het is dan ook mijn voorstel om samen te werken met een online operator om alles in goede banen te leiden. Hier zijn meteen een aantal voordelen aan verbonden:

EPIS Check
 –
Elke online operator moet zijn spelers toetsen bij de EPIS database. Enkel spelers die 21 jaar oud zijn en niet uitgesloten zijn om te spelen kunnen deelnemen. Elke online operator heeft deze systemen in positie dus waarom er geen gebruik van maken?

Cash beheer –
Door alles online te laten verlopen kan er een degelijke controle zijn inzake limieten en deposits.
Bovendien is het voor de veiligheid van alle betrokken personen beter om alles online te laten verlopen. Zowel betalingen van entry fees als uitbetaling van winsten gebeurt online.

Taksen
 –
Binnen een gereguleerde sector is het normaal en wenselijk om taksen te betalen. Momenteel is er een tax van 11% op rake. Door ook het live gebeuren via online operatoren te laten verlopen zal een een correcte taks betaald worden.

Live controle –
In de clubs zelf moet er cross check gebeuren tussen speler en online account. Daarnaast is het aangewezen om voldoende camerabewaking te voorzien zodat er nooit discussie kunnen zijn.


Testfase voor de Live Poker Clublicentie

Om een gefundeerd beleid te voeren en om alles netjes neer te schrijven in wetteksten is het belangrijk om een testfase in te voeren. Pokahnights, Circus Poker Club en Days of Poker willen zich inspannen om een degelijke testfase op te zetten zodat er op basis van deze resultaten beslissingen gemaakt kunnen worden inzake een live poker clublicentie.

Wij stellen voor om bovenstaand model gedurende 2 jaar uit te testen met een degelijke rapportage voor alle stakeholders: voor kansspelcommissie, voor stadsbesturen, voor de wetgevende overheid, voor organisaties die bezig zijn met bescherming van de speler, voor vertegenwoordigers vanuit de brede sector en voor de spelers. Wij nodigen iedereen uit om actief deel te nemen aan deze testfase om een zo goed mogelijk model uit te werken. Bovenstaande is hoe wij het zouden aanpakken. We leven in een vrij land met zeer veel creativiteit en intelligentie. Wij leggen na 2 jaar graag verschillende onderzoeken naast elkaar zodat er nog meer informatie is om beslissingen te nemen.

Het einddoel van deze oefening is een gereguleerd beleid inzake live poker in ons land uit te rollen. Een beleid dat gedragen wordt door alle geledingen en dat begeleid kan worden door elke licentiehouder die dit wenst.


Praktische aanpak & disclaimer

Ik zal in de komende weken contact opnemen met het stadsbestuur van Wilrijk en Antwerpen om deze testfase te bespreken. Ik neem ook contact op met de kansspelcommissie om deze testfase toe te lichten en hun advies in te winnen. 
Enkel als het stadsbestuur en de kansspelcommissie openstaan voor deze testfase kunnen we schakelen.

Uitnodiging voor de bestaande live poker spelers en clubsector

Ik nodig elke speler en elke club in ons land uit om dit project te steunen. Dit project is niet bedoeld om het huidige low-stakes poker van de mat te vegen, zeker niet. Ik denk dat er verschillende clubs zijn die degelijk werk doen inzake low stakes poker, de poker variantie die we vandaag kennen in clubs en die onder de noemer volksspel valt. Met de live poker clublicentie wil ik een leemte opvullen tussen poker als volksspel en high-stakes poker aangeboden in casino’s.

Comment
1
Roadmap Days of Poker - Days of Poker

[…] extra kosten hebben en dus geen extra financiële druk ervaren. 


Daarnaast  willen we een clublicentie bespreekbaar maken zodat er voor clubs die dat wensen en kunnen meer mogelijkheden […]

March 16, 2020 at 11:48 pm
Comments are closed.